Skift kodeord

Et password skal indeholde kombinationer fra mindst 3 af følgende kategorier:
- Store bogstaver (A-Z)
- Små bogstaver (a-z)
- Tal
- Specialtegn

For specialtegn menes følgende tegn: (~!@#$%^&*_-+=`|\(){}[]:;"'<>,.?/)
Økonomiske symboler tæller ikke med som specialtegn (untagelsen er dollar tegnet)
Dertil må der heller ikke benyttes bogstavserier som også fremkommer af brugernavnet.

Man kan også den "kodeord" til 35740014, for skift password.