Skift kodeord

Et password skal indeholde kombinationer fra mindst 3 af følgende kategorier:
- Store bogstaver (A-Z)
- Små bogstaver (a-z)
- Tal
- Specialtegn

For specialtegn menes følgende tegn: (~!@#$%^&*_-+=`|\(){}[]:;"'<>,.?/)
Økonomiske symboler tæller ikke med som specialtegn (untagelsen er dollar tegnet)
Dertil må der heller ikke benyttes bogstavserier som også fremkommer af brugernavnet.